Ανακαινίσεις / Κατασκευές Καταστημάτων - Εμπορικών χώρων

Στην SQ Buildings κατανοούμε απόλυτα τις ιδιομορφίες του κάθε εργασιακού / εμπορικού χώρου. Η εταιρία έχει δείξει επανελλημένα την ικανότητας της να ανταποκριθεί και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις και χρονοδιαγράμματα με εξαίρετα και ποιοτητά αποτελέσματα. Ενδεικτικές συνεργασίες:

  • Bertolucci (Ελλάδος και εξωτερικού)
  • Γρηγόρης Μικρογεύματα
  • Microland
  • Optolux οπτικά
  • J&P ΑΒΑΞ -Μέγαρο Καρέλια
  • MOTOR OIL Διυλιστήρια Κορίνθου

Photos

a80e3e_94cbeebc3f4541dcbedae5d21abdddbb
optiolux_2
optiolux