Ανακαινίσεις / Κατασκευές Κατοικιών

Κομψές λύσεις για την κατασκευή ή ανανέωση του χώρου ή της οικίας σας, με γνώμονα την πρακτική και την οικονομία, που θα δώσουν στο σπίτι σας μια εντελώς νέα εμφάνιση. Είτε αφορά στην κατασκευή μιας ντουλάπας, στην ανακαίνιση μιας κουζίνας ή στην κατασκευή, ανανέωση ή ενεργεική αναβάθμιση ενός ολόκληρου κτιρίου, στην SQ Buildings σεβόμαστε τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας θέλοντας να προσφέρουμε τις περισσότερες δυνατές επιλογές για μια ολοκληρωμένη λύση.

Photos

a80e3e_e567fd1b92884c7d94013c924317726d.jpg_srb_p_1018_717_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_08e21addfc584980998e5e81862833f0.jpg_srb_p_640_480_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_3586c42de15349fdb8447bd85106aa30.jpg_srb_p_1201_676_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_4cfb763aafb14729a065fb62ef87e34a.jpg_srb_p_732_549_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_463b999634e74e5d802d51ab0e7103d0.jpg_srb_p_740_553_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_d01325dd82e54e8881d3fdd82e04d2c1.jpg_srb_p_640_458_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_65a265cc402f4cec84527dfee2ec816c.jpg_srb_p_640_458_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_c6982829199e42ddb113aab7415d911a.jpg_srb_p_640_480_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_0f3dc5975398475fb37108e6990fb064.jpg_srb_p_600_717_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_0d448051bdd94ef6befc82d6861ca10e.jpg_srb_p_600_400_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_e5d108fc18ff4bca83035047dc6e8c61.jpg_srb_p_600_267_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_8b577850ceb64e09ba37b0bba778d529.jpg_srb_p_600_500_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_63cbd4a0619240428dab972978378372.jpg_srb_p_600_717_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_1e930a0d554a47d49a61e7b44c644433.jpg_srb_p_800_555_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_946debe9f02d4130b2ba26221ebd240f.jpg_srb_p_800_600_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_75e72f7aa1e44d3d9d755e4b437058fd.jpg_srb_p_770_598_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_06ece5e2a581485dac0160bb00840744.jpg_srb_p_640_480_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_430549b943904de799405c8a37b093cb.jpg_srb_p_600_480_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_0bb3aa978e3a4335af9b3434cb3cc7fb.jpg_srb_p_640_480_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_66b267ae2e62471e8a8de68a3de81226.jpg_srb_p_600_600_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_79b3687a1a2a4687a67d265db1afe150.jpg_srb_p_600_480_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_463d3c3c620a46298d50d933b1bce316.jpg_srb_p_1024_680_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_06cd7d28eed743c385c23aaf9ef588e7.jpg_srb_p_956_717_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb
a80e3e_d041347c05b341d7b66953892620b813.jpg_srb_p_750_600_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb